Krimuldas nov. Lēdurga, LV-4012,
Latvija

Tālrunis uzziņām 25549747,
info@ledurgasdendroparks.lv
 
 

Jaunumi

65330

Tuvojas dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
08.04.2016


Latvijas vides aizsardzības fonda un Krimuldas novada pašvaldības finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”” ietvaros ir izstrādāta dabas aizsardzības plāna 1.redakcija. Pamatojoties uz 2015. gadā veikto dabas pieminekļa dendroloģisko un dabas vērtību izpēti, tiek plānoti dabas pieminekļa turpmākās apsaimniekošanas pasākumi un sniegti priekšlikumi teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam.

12. aprīlī notiks plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme. Dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu plānojam organizēt maijā. Dabas pieminekļa teritorijā ietilpstošo zemju īpašnieki par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas laiku tiks informēti individuāli. Pārējos interesentus par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes un priekšlikumu iesniegšanas laiku lūdzam interesēties Krimuldas novada pašvaldībā, Lēdurgas pagasta pārvaldē, kā arī pie dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem Latvijas Dabas fonda Rīgā, Vīlandes ielā 7-3, t. 26102617, 67830999, e-pasts ldf@ldf.lv, lelde.engele@inbox.lv, mājaslapa www.ldf.lv.


L.Eņģele,
dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja
      Atpakaļ