Krimuldas nov. Lēdurga, LV-4012,
Latvija

Tālrunis uzziņām 25549747,
info@ledurgasdendroparks.lv
 
 

Jaunumi

87439

Lēdurgas Dendroparka labiekārtošanas darbu projekts noslēdzies
15.08.2018


Esam gandarīti par iespēju paveikt Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtojuma Tehniskā projekta 1. kārta.

Saglabājot un palielinot teritorijas ainaviskās vērtības – veikti Koku alejas sakopšanas darbi;

Labiekārtota un atjaunota gājēju celiņu infrastruktūra.

Papildinot apskates objektu parkā Izveidots Horoskopu koku aplis ar jaunie citzemju stādījumiem. Interesenti var iepazīties ar 12 horoskopu koku aprakstiem un meklēt savu dzimšanas laikam atbilstošo vēstījumu.

Sagatavota informācijas apkopošana par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām. Pie stādījumiem izvietotas informatīvās plāksnītes.

Dabas pieminekļa teritorijā strādāja eksperti: Andrejs Svilāns Salaspils botāniskā dārza direktors, apzinot dabas pieminekļa vērtības un SIA “Labie koki” eksperti.

Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas vērtībām uzņemts TV sižets, publicēts Rīga TV 24:

https://www.youtube.com/watch?v=Yihyk52cRlY

https://youtu.be/qSw82FCw2XI

Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas lielākās daļas, kur atrodas galvenie citzemju koku sugu stādījumi, īpašnieks ir Krimuldas novada dome.

Projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, projekta reģ. nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, tiek īstenots par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem un ar Krimuldas novada domes līdzfinansējumu. Plānotās attiecināmās izmaksas 66 155,57 EUR.

Projektu īstenošanas laiks no 2017.gada 30. marta līdz 2018.gada 29. jūnijam.

Attīstības nodaļa: tālr. 25549748, e-pasts: dome@krimulda.lv

 

Ielādēju...      Atpakaļ