Krimuldas nov. Lēdurga, LV-4012,
Latvija

Tālrunis uzziņām 25549747,
info@ledurgasdendroparks.lv
 
 

Pakalpojumi

LĒMUMS
Krimuldas novada Krimuldas pagastā
30.03.2017. (prot. Nr. 4, 20.p.)
Par Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g. apakšpunkta un Finanšu komitejas 2017. gada 22. marta sēdes lēmumu, balsojot, ar 14 balsīm (Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Edgars Gabranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Voldemārs Logins, Mārtiņš Ozoliņš, Denis Rasimenoks,  Juris Salmiņš, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis) par, pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ:

Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenas:

1. Ieejas biļešu cenas:
1.1. pieaugušajiem 2,50 EUR;
1.2. pensionāriem, skolēniem, studentiem 1 EUR;
1.3. no personas grupā (grupa, sākot no 10 personām) 2 EUR;
1.4. ģimenēm (2 pieaugušie un 1-3 skolēni) 4 EUR;
Krimuldas novada iedzīvotājiem uzrādot ID karti ieeja par brīvu.

2. Vietas noma pasākumiem par 1 stundu:
2.1. ugunskura vietas noma 10 EUR (t.sk. malka);
2.2. bērnu un pieaugušo pasākumiem  15 EUR (katra nākamā 1stunda 5 EUR);
2.3. kāzu ceremonijai vai pasākumam 50 EUR (katra nākamā 1stunda 15 EUR);
2.4. fotosesiju fotogrāfēšana  nekomercionāliem nolūkiem, privātiem pasākumiem parka teritorijā 15 EUR ;
Krimuldas novada iedzīvotājiem uzrādot ID karti 50 % atlaide.

3. Gida pakalpojumi un radošo darbnīcu, izglītojošo ekskursiju un aktīvo nodarbību vadītāja maksa par 1,5 stundu:
3.1. latviešu valodā 20 EUR;
3.2. krievu, angļu, vācu valodās 25 EUR;

4. Vides izglītojošas un tematiskas radošās darbnīcas grupām:
4.1. Orientēšanās:
4.1.1. mazais aplis 1,5 stunda  (ieejas maksa pēc tarifa + vadītāja maksa);
4.1.2. lielais aplis 3 stundas (ieejas maksa pēc tarifa + vadītāja maksa);
4.2. Izglītojošās ekskursijas ar darba lapām 1,5 stunda (ieejas maksa pēc tarifa + vadītāja maksa);
4.3. Radošās darbnīcas: rotu, loku, iesmu, rūnu darināšana (ieejas maksa pēc tarifa + vadītāja maksa).

5. Bezmaksas apmeklējums (pie kasiera uzrādīt statusu apliecinošu dokumentu!):
5.1. personai ar invaliditāti un to pavadošajai personai;
5.2.  pirmsskolas vecuma bērniem;
5.3. bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un viņus pavadošajām personām;
5.4. Krimuldas novada pensionāriem un politiski represētām personām;
5.5. Krimuldas novada skolnieku grupām mācību ekskursijām;
5.6. Krimuldas novada domes rīkotajos tradicionālajos svētkos Krimuldas novada iedzīvotājiem uzrādot ID karti ieeja bezmaksas.


Domes priekšsēdētājs: J. Salmiņš